Het Kruispunt

Onze gemeente, verbonden aan de Gereformeerde Gemeenten, bestaat sinds 1973. Het Kruispunt is een gastvrije gemeente. U bent van harte welkom! 

Gemeente

Onze gemeente komt elke zondag samen om naar Gods Woord te luisteren en om Hem te aanbidden en te danken. Ook om elkaar te ontmoeten in geloof. Door de week zijn er tal van activiteiten voor jong en oud. Volgens de Bijbel is de gemeente het lichaam van Christus. Daarom doet Het Kruispunt een appèl op gemeenteleden om hun gaven en talenten in te zetten, binnen en buiten de gemeente. Aangespoord door de Heilige Geest ziet Het Kruispunt het als haar opdracht de verzoenende liefde van God door te geven aan andere mensen. 

Identiteit

In Het Kruispunt staat de liefde van God in Jezus Christus centraal. Allereerst in de zondagse erediensten en van daaruit in de overige activiteiten en in het leven van alle dag. De Bijbel is daarbij de bron en norm voor prediking en geloof.