Maatregelen i.v.m. Corona

Hoofd en hart

Zondag gaan de samenkomsten door met de veiligheidsmaatregelen zoals we die gewend zijn. We verlangen met ons hart om elkaar weer te ontmoeten op de plaats waar de Bijbel opengaat.
 
Tegelijk gebruiken we ons hoofd om dit op een verantwoorde manier te kunnen doen met o.a. de volgende maatregelen:
1) Bij de ingang staat een desinfectiezuil. Er zal een gezondheidscheck plaatsvinden. Uw naam en telefoonnummer worden geregistreerd;
2) Op de vloer is de juiste looproute aangegeven;
3) We houden 1,5 meter afstand. De kerkzaal is hierop ingericht;
4) Er wordt niet gezongen; 
5) Heeft u klachten? Blijf dan thuis. 
 
We hopen u te ontmoeten om gezamenlijk te danken en te bidden tot God en om onderwijs te krijgen uit Zijn Woord.