Basiscursus 'Leer de Bijbel kennen' start in september!

In september starten we opnieuw met de GRATIS interactieve cursus 'Leer de Bijbel kennen'. De cursus bestaat uit 5 lessen over de hoofdlijn van de Bijbel. 

De Bijbel is het bekendste boek ter wereld. Het is ook het meest verkochte en vertaalde boek. Al eeuwenlang lezen mensen in de Bijbel. Het is tot op heden een veelbesproken boek. En niet zonder reden: Miljoenen mensen hebben er door de eeuwen heen het ware levensgeluk, de zaligheid, in gevonden. 

Kent u de Bijbel al?

Basiscursus 'Leer de Bijbel kennen' is speciaal ontwikkeld voor mensen die niets of nauwelijks iets van de Bijbel weten. In vijf lessen wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:

1. Wat voor Boek is de Bijbel?

Tijdens deze les gaat het over de Auteur en het ontstaan van de Bijbel.

Maandag 12 september 2022 van 19.30 - 21.00 uur

 

2. Wie is God?

De eerste 3 hoofdstukken van het eerste Bijbelboek Genesis krijgen in deze les ruim de aandacht, waarna de hoofdlijn van Oude Testament verder wordt uitgelegd. Het gaat daarbij om Gods openbaring aan de mensen. 

Maandag 26 september 2022 van 19.30 - 21.00 uur

 

3. Wie is Jezus? 

Vanuit het Oude Testament wordt aan de hand van de vier Evangeliën besproken Wie Jezus is, waarvoor Hij gekomen is en wat Hij gedaan heeft. 

Maandag 10 oktober 2022 van 19.30 - 21.00 uur

 

4. Wat gebeurt er als mensen over God en Jezus horen?

De kern van de Bijbelboeken Handelingen, brieven (van apostelen) en Openbaring staat centraal in deze les. Het gaan dan vooral om het werk van Gods Geest, het ontstaan van de christelijke gemeente en het leven als christen en hun hoopvolle toekomst. 

Maandag 24 oktober 2022 van 19.30 - 21.00 uur

 

5. Wie is God voor ons?

De cursus sluit af met een Bijbelstudie over het symbolische verhaal dat Jezus vertelde over de vader en zijn twee zonen uit Bijbelboek Lukas, hoofdstuk 15. Daarin staat centraal welke betekenis de Bijbel voor ons heeft.

Maandag 7 november 2022 van 19.30 - 21.00 uur

 

De cursusavonden zijn los of als reeks te bezoeken. 

Meld je aan via het aanmeldformulier, via info@kruispunttilburg.nl of bel/stuur een Whatsapp-bericht naar 013-4557382

Welkom!