Welkom bij de Bijbelcursus: Het werk en leven van Jezus

Voor wie: Iedereen die meer wil weten over de Bijbel en het leven van Jezus Christus

Waar: Kerkgebouw Het Kruispunt, Offenbachstraat 105, Tilburg

Wanneer: Maandagavond om de 2 of 3 weken

23 januari, 6 en 20 februari, 6 en 20 maart, 3 en 17 april 2023

Tijd: 19.30 tot 21.00 uur

De Bijbel is het bekendste boek ter wereld. Het is ook het meest verkochte en vertaalde boek. Al eeuwenlang lezen mensen in de Bijbel. En niet zonder reden: Miljoenen mensen hebben er door de eeuwen heen het ware levensgeluk, de zaligheid, door gevonden.

Bijbeltekst Johannes, hoofdstuk 3 vers 16: ‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve (verloren gaat), maar het eeuwige leven hebbe.’

Uit alles blijkt dat Jezus Christus het centrale middelpunt is van de hele Bijbel. Waarom kwam Jezus naar de aarde? Wie is Hij en waarom is Hij nu nog zo belangrijk voor christenen? Wil je hier meer over weten? In deze cursus ga je in op het tweede gedeelte van de Bijbel, waarin de komst van de Jezus naar de aarde centraal staat.

Kent u Jezus al?

Les 'Jezus en Zijn wonderen'

> Maandag 23 januari 2023 van 19.30 tot 21.00 uur

Kern van deze les:

Jezus doet wonderen om te laten zien dat Hij als de Zoon van God macht heeft om te verlossen van ziekten, zelfs van de dood. Daardoor laat Hij ook al iets zien van de volmaakte heerlijkheid van Zijn Koninkrijk dat komt.

 

Les 'Jezus vergeeft de zonden'

> Maandag 6 februari 2023 van 19.30 tot 21.00 uur

Kern van deze les:

Jezus vergeeft de zonden en herstelt de relatie met God; Hij alleen kan dat omdat Hij God is.

 

Les 'Jezus en Zijn Koninkrijk'

> Maandag 20 februari 2023 van 19.30 tot 21.00 uur

Kern van deze les:

Het Evangelie is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft.

 

Les 'Jezus en Zijn getuige'

> Maandag 6 maart 2023 van 19.30 tot 21.00 uur

Kern van deze les:

Jezus verlost en vernieuwt het leven van een man en geeft hem opdracht Zijn boodschap te verkondigen in zijn eigen omgeving.

 

Les 'Jezus volgen'

> Maandag 20 maart 2023 van 19.30 tot 21.00 uur

Kern van deze les:

Jezus en de kern van Zijn werk: Hij is gekomen om te dienen en niet om gediend te worden.

 

Les 'Jezus in Zijn vernedering'

> Maandag 3 april 2023 van 19.30 tot 21.00 uur

Kern van deze les:

“De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem.” Hoewel Jezus wist dat Judese leiders Hem wilden laten doden, is Hij toch naar Jeruzalem gegaan om daar te lijden en te sterven. Ook om Zijn leven weer op te nemen, om

op te staat uit de dood. Hij gaat Zijn weg door lijden naar de heerlijkheid. Een weg van vernedering en van verhoging.

 

Les 'Jezus in Zijn verhoging'

> Maandag 17 april 2023 van 19.30 tot 21.00 uur

Kern van deze les:

Christus werk is volbracht, genoeg bevonden door de Vader. Door Gods almachtige kracht, werd Jezus Opgewerkt. Een almachtige en tevens onweerstaanbare kracht waardoor zondaren opgewekt worden tot een nieuw leven met God.

 

De cursusavonden zijn los of als reeks te bezoeken.

Meld je aan via info@kruispunttilburg.nl of bel/stuur een Whatsapp-bericht naar 013-4557382 (aanmelden is fijn, maar niet verplicht).

Welkom!