Bijbelcursus 'Het ontstaan van de christelijke kerk'

Voor wie: Iedereen die meer wil weten over de Bijbel, het Christelijk geloof en het ontstaan van de Christelijke kerk

Waar: Kerkgebouw Het Kruispunt, Offenbachstraat 105, Tilburg

Wanneer: Maandagavond om de 2 of 3 weken

Cursusavonden: D.V. 2, 16 en 30 oktober, 13 en 27 november, 11 december 2023

8 en 22 januari, 5 februari 2024

Tijd: 19.30 tot 21.00 uur

De Bijbel is het bekendste boek ter wereld. Het is ook het meest verkochte en vertaalde boek. Al eeuwenlang lezen mensen in de Bijbel. En niet zonder reden: Miljoenen mensen hebben er door de eeuwen heen het ware levensgeluk, de zaligheid, door gevonden.

Bijbeltekst Johannes, hoofdstuk 3 vers 16: ‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve (verloren gaat), maar het eeuwige leven hebbe.’

Deze cursus gaat over de eerste tien hoofdstukken van het Bijbelboek Handelingen der apostelen. Hierin wordt de periode beschreven van de hemelvaart van Jezus Christus tot de zendingsreizen van de apostel Paulus. In deze periode ontstaan de eerste christengemeenten. 

We hopen dat het onderzoek van Gods Woord je tot zegen mag zijn.

 

Les 'Pinksteren'

> D.V. Maandag 2 oktober 2023

Kern van deze les: 

Door de Heilige Geest en door de prediking van het Evangelie ontvangen mensen nieuw geestelijk leven. De Heere Jezus schenkt vanuit de hemel door de Heilige Geest, Zijn gaven: de wedergeboorte en daarmee, liefde, geloof, bekering, vergeving van zonden, vrede en eeuwig leven met God. 

 

Les 'De gemeente na Pinksteren'

> D.V. maandag 16 oktober 2023

Kern van deze les: 

De prediking van het Evangelie gaat vergezeld met wonderen. Niet door de kracht van de apostelen, maar door de kracht van Jezus Christus wil God mensen herstellen. Niet alleen lichamelijk, maar ook naar hun zielen. 

 

Les 'Stefanus, de eerste martelaar'

> D.V. maandag 30 oktober 2023

Kern van deze les: 

Stefanus weet dat hij alleen sterven kan en in Gods heerlijkheid ingaan door Jezus Christus. Alleen door Hem is er voor zondaren vergeving van zonden en een toegang tot het eeuwige leven in de heerlijkheid van God. Diezelfde Jezus leeft nog. Hij roept zondaren nog toe: Bekeert u en gelooft Mijn Evangelie. 

 

Les 'Het evangelie naar Samaria'

> D.V. maandag 13 november 2023

Kern van deze les: 

Als Petrus en Johannes in de stad zijn en bidden dat ook de Samaritanen de Heilige Geest mogen ontvangen, wil de Heere dit gebed verhoren. Dat blijkt uit de genadegaven van de Heilige Geest. Evenals met Pinksteren in Jeruzalem worden de gemeenteleden vervuld met de Heilige Geest. 

 

Les 'Filippus en de kamerling'

> D.V. maandag 27 november 2023

Kern van deze les: 

Filippus was de kamerling, een godsvrezende man uit Ethiopië, tot gids. Zo geeft de Heere nog Zijn gidsen aan ons, predikanten, evangelisten, andere christenen. Zij kunnen onze 'gids' zijn. De Heilige Geest is de belangrijkste Gids. Hij schenkt ook door Zijn Woord het geloof in de Heere Jezus Christus, als de zaligmaker. Alleen door Hem kunnen we onze levensweg, hoe die ook mag gaan, met blijdschap reizen. 

 

Les 'De bekering van Saulus'

> D.V. maandag 11 december 2023

Kern van deze les: 

De Heere overtuigt Saulus van zijn grote zonden. Saulus ziet nu wie hij werkelijk is: een vijand van God. Zijn hart is geheel verbroken. En dit berouw brengt hem op de knieën, want zie, hij bidt. Zo'n bidder laat de Heere nooit staan. Saulus wordt met de Heilige Geest vervuld. Hij wordt gedoopt als teken van de afwassing van zonden en de opstanding tot een nieuw leven. 

 

Les 'Ook naar de heidenen'

> D.V. maandag 8 janauri 2024

Kern van deze les: 

De discipelen hadden van Jezus vlak voor Zijn hemelvaart de opdracht gekregen het Evangelie te brengen 'beginnende van Jeruzalem', dan in Judéa en Samaria en ... tot het uiterste der aarde. Tot op heden blijft het de opdracht van de christelijke gemeente om de boodschap van het heil in Jezus Christus door te geven. 

 

Les 'De zendingsgemeente in Antiochië'

> D.V. Maandag 22 januari 2024

Kern van deze les: 

In Antiochië ontstaat de eerste gemeente die bestaat uit Joden en heidenen. De Heere geeft rijke zegen op de verkondiging. Een groot aantal inwoners van Antiochië komt tot geloof en bekering. Deze nieuwe discipelen worden in Antiochië voor het eerst christenen genoemd. 

 

Les 'De eerste zendingsreis vanuit Antiochië'

> D.V. Maandag 5 februari 2024

Kern van deze les: 

Nu gaat er voor het eerst een team van mensen op reis die grenzen overschrijden om het Evangelie te verkondigen. God heeft een 'deur van geloof geopend'. De uitdrukking betekent dat mensen door geloof in Jezus Christus toegang hebben tot de Vader en behoren tot Zijn Koninkrijk. 

 

De cursusavonden zijn los of als reeks te bezoeken.

Aanmelden:

Optie 1: Via het aanmeldformulier

Optie 2: Stuur een mail naar info@kruispunttilburg.nl

Optie 3: Bel/stuur een WhatsApp-bericht naar 013-4557382

(aanmelden is fijn, maar niet verplicht)

Welkom!