Bijbelcursus 'Leer de Bijbel kennen' start D.V. 18 maart

Voor wie: Iedereen die meer wil weten over de Bijbel en het christelijk geloof. 

Waar: Kerkgebouw Het Kruispunt, Offenbachstraat 105, Tilburg

Wanneer: D.V. maandagavond 18 maart, 25 maart en 8 april 2024. 

Tijd: 19.30 tot 21.00 uur

 

De Bijbel is het bekendste boek ter wereld. Het is ook het meest verkochte en vertaalde boek. Al eeuwenlang lezen mensen in de Bijbel. En niet zonder reden: Miljoenen mensen hebben er door de eeuwen heen het ware levensgeluk, de zaligheid, door gevonden.

Bijbeltekst Johannes, hoofdstuk 3 vers 16: ‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve (verloren gaat), maar het eeuwige leven hebbe.’

We hopen dat het onderzoek van Gods Woord je tot zegen mag zijn.

Les 1 'Kennismaken met de Bijbel'

> D.V. maandag 18 maart 2024

Kern van deze les: Tijdens deze les gaat het over de Auteur en het ontstaan van de Bijbel. 

Les 2 'Wie is God en wie is Jezus?'

> D.V. maandag 25 maart 2024

Kern van deze les: De eerste 3 hoofdstukken van het eerste Bijbelboek Genesis krijgen in deze les ruim de aandacht, waarna de hoofdlijn van het Oude Testament verder wordt uitgelegd. Het gaat daarbij om hoe God zich bekend maakt aan mensen. Vanuit het Nieuwe Testament wordt besproken Wie Jezus is, waarvoor Hij gekomen is en wat Hij gedaan heeft. 

Les 3 'Wie is God voor ons?'

> D.V. maandag 8 april 2024

Kern van deze les: De kern van de brieven van leerlingen van Jezus staan centraal in deze les. Het gaat dan vooral om het werk van Gods Geest, het ontstaan van de christelijke gemeente en het leven als christen en hun hoopvolle toekomst. 

 

De cursusavonden zijn los of als reeks te bezoeken.

Aanmelden:

Optie 1: Via het aanmeldformulier

Optie 2: Stuur een mail naar info@kruispunttilburg.nl

Optie 3: Bel/stuur een WhatsApp-bericht naar 013-4557382

(aanmelden is fijn, maar niet verplicht)

Welkom!