Voorzijde 

Entree / hal

Kerkzaal

Psalmenbord, doopvont en kansel. Het snijwerk op de kansel geeft 5 broden en 2 vissen weer. Dit wijst op de wonderbare spijziging uit Bijbelboek Johannes 21. 

Schilderij in de verenigingszaal met beeld van het symbolische verhaal over de zaaier uit Bijbelboek Mattheüs 13.

Doek in de hal met beeld van de wonderbare visvangst uit Bijbelboek Johannes 21.